Hvorfor!


Der er rigtig meget strøm som går til spilde fra Nordeuropæiske møller i dag.. Strøm som kan udnyttes til opvarmningsformål i din bolig, og denne strøm skal selvfølge udnytte. Og den strømproduktion som der fremadrettet bliver rigtig meget af, med flere og flere mølleparker som sættes i produktion.

I forlængelse af Energistyrelsens seneste energistatistik fra 2020 se Link så omsætter de Danske fjernvarmeværker rigtig meget brændsel, som kun yder varme. Det gør kraftvarmeværkerne fordi i lange perioder er der ikke behov for strøm i el-nettet. EN elektrificering af store dele af boligsektoren vil kunne udnytte fjernvarmeværkernes strømproduktion, som i dag tabes. Brændsler som omsættes i kraftvarmeværker skal selvfølgelig udnyttes til strømproduktion som kan varme boliger med el-varme.

Landets industrier bruger meget store mængder brændsler til at drive industriprocesserne, som f.eks. saltproduktion. Og det er relativ simpel af omlægge industrierne til at bruge strøm som f.eks. Dansk Salt i Mariager umiddelbart har gjort. De enorme mængde brændsler som omsættes i landets industrier typisk til tørreriprocesser. Det er brændsler som sammen med industriprocessen kan levere strøm til varmeforsyning i boligmassen.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *